BUDYNEK WIELORODZINNY przy ul. Żołnierskiej

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie
– w trakcie realizacji
Zakres prac: kompleksowe wykonanie konstrukcji budynku
Zamawiający: Przemysłówka Holding Sp. z o.o.