SALA SPORTOWA w Sząbruku

Budynek Sali sportowej przy zespole szkolno – przedszkolnym w Sząbruku k. Olsztyna
– w trakcie realizacji
Zakres prac: kompleksowe wykonanie konstrukcji budynku
Zamawiający: PPHU Emilia Chmielewska-Sokół