Budynek wielorodzinny przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Wykonawca konstrukcji żelbetowych

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Okres realizacji: 2019/2020 r
Zakres prac: wykonanie konstrukcji budynku
Zamawiający: Przemysłówka Holding Sp. z o.o.